Fransien Bal, Fabuleux

Part One

Fransien Bal & Artists inspired by her work
a Kellerfilm

Part One of the documentary about MusiVisualLanguage, which is the work of the artist Fransien Bal and the talented people she has inspired. In this first part we are introduced to the forgotten materials and we see the music recording sessions and vocal experiments of musicians based on her work.

Kris Barczewski (cello), Rata Kloppenburg (cello), Caja van der Werff (voice), Brechtje Roos (musical concept),
Marc Broer (sound engineer), Michiel Keller (film-maker) and Sarah von Galambos (translation).

MusiVisualLanguage will carry on and is open to surprises. The creation of new works by Fransien and new responses to her work in co-operation with other artists, such as dance and poetic forms, will again be filmed.

Deel 1

Fransien Bal & kunstenaars geïnspireerd door haar werk
een Kellerfilm 

Deel 1 van de documentaire over MusiVisualLanguage, het werk van Fransien Bal en de door haar uitgedaagde talenten. In dit eerste deel maken we kennis met haar liefde voor vergeten materialen en zien we de muziekopnamen en de stemexperimenten, gebaseerd op haar werk.

Kris Barczewski (cello), Rata Kloppenburg (cello), Caja van der Werff (stem), Brechtje Roos (muzikaal concept), Marc Broer (sound engineer), Michie/ Keller (video) en Sarah von Galambos (vertaling).

MusiVisuallanguage gaat door en staat open voor verrassingen. Het ontstaan van nieuwe werken van Fransien en van nieuwe reacties op haar werk in samenwerking met andere kunstenaars, zoals dans en dichtvormen, zullen opnieuw gefilmd worden.